Urząd Skarbowy w Polkowicach
 


Jesteś 382697 gościem od 09.03.2006
Data aktualizacji: 19.03.2015
Witamy w serwisie internetowym Urzędu Skarbowego w Polkowicach                                                  

 

budynek urzędu

 

 

Adres urzędu: 
              59-100 Polkowice

               ul.Zachodnia 10

 

Godziny pracy urzędu:
               w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 730 do 1530 
               w środy: od 730 do 1800

 

 

Telefony: 
              informacja 76 74-61-300

              sekretariat 76 74-61-301

                          fax 76 74-61-305

 E-mail: us0234@ds.mofnet.gov.pl

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach uprzejmie informuje, że egzekucję administracyjną w stosunku do mieszkańców powiatu polkowickiego prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie

                                                                                                      

A K T U A L N O Ś C I :

 

             

 

KOMUNIKAT

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach serdecznie zaprasza na organizowane w siedzibie urzędu spotkanie  w pok. 103 obejmujące następujące zagadnienie:

 

·         PFR  (Pre-Filed tax Return) PIT-37 - wstępne wypełnienie  zeznania podatkowego

 

 Termin spotkania: 26.03.2015r. o godz. 9:00

 

KOMUNIKAT

 

 

Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR więcej>>>

 

 

KOMUNIKAT

 

Urząd Skarbowy w Polkowicach informuje, iż w celu ułatwienia klientom urzędu złożenia zeznania podatkowego za 2014 r. tutejszy Urząd dodatkowo będzie czynny:

 

7 marca –(sobota) w godz. 9:00 - 13:00  „Dzień otwarty”

 

29 i 30 kwietnia - (środa, czwartek)  do godz. 18:00 –  wydłużone godziny pracy

 

 

KOMUNIKAT

 

Aktualny stan realizacji zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego za rok 2014 więcej>>>

 

KOMUNIKAT

 

PŁATNIKU

Pozostało niewiele czasu do złożenia informacji PIT-11 więcej>>>

 

KOMUNIKAT

 

Od 1 stycznia br. nowe zasady w uldze na dzieci. więcej>>>

 

KOMUNIKAT

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach informuje, iż od dnia 02 stycznia 2015r. zostanie utworzone i udostępnione w pok. nr 2  stanowisko komputerowe umożliwiające złożenie PIT - drogą elektroniczną wraz z zapewnieniem

bezpośredniej pomocy pracownika tut. organu.

 

Jednocześnie przekazujemy numery telefonów do Telefonicznego Punktu Informacyjnego w Urzędzie:

(076) 74-61-323 lub (076) 74-61-326.

Jeżeli wypełnianie deklaracji podatkowej PIT sprawia Ci trudność bądź masz pytanie  w zakresie e- Deklaracji  skorzystaj z pomocy Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) pod numerami: z tel. stacjonarnego 0 801 055 055 lub  z tel. komórkowego  (22) 330 0330

bądź odwiedź stronę www.kip.gov.pl

 

KOMUNIKAT

 

Podatniku CIT

Od 01.01.2015r. zmiany w sposobie przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych. więcej>>>

 

KOMUNIKAT

 

„Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”

 

Ruszyła kampania społeczna „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz". Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. „chwilówek", oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa.

Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. więcej>>>

 

INFORMACJA

 

Zmiany w zasadach składania PIT-11, PIT-8C i PIT-40 do urzędów skarbowych w związku ze zmianami ustawy z dnia 26 września 2014r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563) więcej>>>

 

KOMUNIKAT

 

NIE OTRZYMAŁEŚ PARAGONU
ZADZWOŃ POD NR TELEFONU 76 74-61-340, 76 74-61-341, 694-322-611,
LUB WYŚLIJ INFORMACJĘ POD ADRES E-MAIL us0234kp@ds.mofnet.gov.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach uprzejmie informuje,
że pod numerami telefonu 76 74-61-340, 76 74-61-341, 694-322-611
pod którym można zgłaszać wszystkie przypadki związane
z niewydawaniem paragonów przez sprzedawców.
Informację można również przekazać na adres e-mail
us0234kp@ds.mofnet.gov.pl.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach informuje,
że z faktu otrzymania paragonu wynikają poniższe korzyści:
- ułatwienia złożenia reklamacji,
- możliwość porównania cen,
- wspieranie uczciwej konkurencji,
- uzyskanie pewności, że nie zostało się oszukanym,
- zmniejszenie szarej strefy.

 

 

KOMUNIKAT

Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty

Służba Celna ostrzega przed oszustami, którzy próbują wyłudzić pieniądze od obywateli. Oszuści rozsyłają fałszywe wezwania do wpłacania na wskazane konto kwoty 150 złotych, jako kary za zakup nielegalnego tytoniu.
 
Na wezwaniach widnieje podrobiona pieczęć Izby celnej w Rzepinie. Konto jest fałszywe i nie należy do Izby Celnej w Rzepinie (prawidłowy numer konta zawsze można znaleźć na stronie internetowej izby). Dyrektor izby natychmiast złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.
Izba Celna w Rzepinie uruchomiła specjalny numer telefonu (95 75 09 243), gdzie każda osoba zaniepokojona nagłym wezwaniem do wpłacenia należności może zgłosić ten fakt i uzyskać pełną informację. Obywatele mogą się także kontaktować w tej sprawie drogą mailową na adres: ic.rzepin@rze.mofnet. gov.pl

Fałszywe wezwania
Od wtorku (22 lipca) do Izby Celnej w Rzepinie zgłaszają się mieszkańcy z terenu całej Polski zaniepokojeni nagłymi wezwaniami. Ktoś podszywając się pod nieistniejący Dział Przestępczości Podatkowej w Rzepinie wzywa pisemnie do dobrowolnego poddania się karze lub żąda stawienia się w „urzędzie celnym w Rzepinie" lub wpłacenia na wskazane konto kwoty 150 zł, co ma spowodować „zakończenie czynności dochodzeniowych".

To oczywiste oszustwo
Służba Celna nigdy nie zwraca się do obywateli z żądaniem wpłaty bez przeprowadzenia niezbędnych i wymaganych prawem czynności.
Pierwszym krokiem w postępowaniu w przypadkach naruszeń prawa jest wszczęcie postępowania, później przesłuchanie i przedstawienie zarzutu (precyzyjnie określone naruszenie prawa, tj. na czym polega czyn zabroniony), a dopiero na samym końcu następuje wniosek o ukaranie sprawcy.
Fałszywe wezwania nie mają także obowiązkowo umieszczanych w rzeczywistych pismach urzędowych takich elementów jak: precyzyjnie wskazany w nagłówku pisma adresat czy podpis organu wysyłającego pismo ze wskazaniem osoby reprezentującej organ, jej funkcji i stopnia służbowego.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Ruszyła kolejna akcja „Weź paragon”

 

Pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon" w całym kraju ruszyła kolejna, letnia edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców.
Podobnie jak w latach ubiegłych, będą przeprowadzane kampanie informacyjno-edukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych.
W akcji wezmą udział zarówno urzędy skarbowe jak i urzędy kontroli skarbowej.

   Wyjazdy urlopowe sprzyjają zakupom zarówno drobnych pamiątek, jak i tych o wyższej wartości. Aby zakupy pozostały w pamięci jako przyjemny akcent letniego wypoczynku, warto pamiętać o zabraniu paragonu za kupiony towar. Paragon z kasy fiskalnej jest jedynym dowodem pozwalającym na ewentualną reklamację towaru lub jego zwrot. Dlatego też warto pamiętać o zachowaniu paragonu lub w przypadku, gdy sprzedawca go nie wydrukuje, poprosić o jego wydanie. Gdy nie otrzymaliśmy paragonu od sprzedawcy, powinniśmy to zgłosić do urzędu skarbowego lub urzędu kontroli skarbowej. Rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej gwarantuje, że handlujący odprowadza należny podatek do budżetu Państwa a nie do własnej kieszeni. Jest to niezbędny warunek do tworzenia uczciwej konkurencji.

 

PAMIĘTAJ !!! Biorąc paragon:
1. ułatwiasz sobie złożenie reklamacji,
2. masz możliwość porównywania cen,
3. wspierasz uczciwą konkurencję,
4. masz pewność, że nie zostałeś oszukany,
5. zmniejszasz szarą strefę.

 

 

KOMUNIKAT

 

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

 

1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

 

  a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

 

  b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 

 

2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

 

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

 

 

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie  ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Przypominamy - wpis do CEIDG wolny od opłat !

 

 

Urząd Skarbowy w Polkowicach  informuje i zaleca ostrożność wobec stale pojawiających się ofert odpłatnych wpisów do rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013, poz. 672 j.t. ) wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są wolne od opłat. Wobec czego wszelkie wezwania z firm komercyjnych do uiszczenia opłat za wpis do CEIDG nie mają związku z prowadzonym pod tą nazwą przez Ministra Gospodarki publicznym rejestrem przedsiębiorców i dotyczą prywatnych baz danych o przedsiębiorcach administrowanych przez te podmioty.

 

 

INFORMACJA

 

PONAD 5 MLN DEKLARACJI PIT PRZEZ INTERNET

 

Szósta edycja ogólnopolskiej akcji Szybki PIT zakończyła się kolejnym rekordem. Do północy 30 kwietnia do urzędów skarbowych przesłano 5 193 246 elektronicznych PIT-ów. Liczba ta obejmuje elektroniczne formularze PIT-28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT-16, 16A i 19A, zarówno z kwalifikowanym podpisem, jak i bez niego. To o 1 636 039 więcej niż rok temu i prawie 200 tys. więcej niż zakładaliśmy.

 

Liczba PIT-ów elektronicznych rośnie z roku na rok. W 2008 r. z tej możliwości skorzystało niespełna 400 osób. Możliwość składania deklaracji PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wprowadzona w kwietniu 2009 r. miała decydujące znaczenie dla upowszechnienia składania zeznań podatkowych przez Internet. W 2010 r. elektroniczne deklaracje PIT złożyło już 320 tys. osób. Wprowadzane z roku na rok nowe ułatwienia zachęcały kolejnych podatników. W 2011 r. już ponad milion podatników skorzystało z tej formy. W 2012 r. liczba PIT-ów złożonych za pośrednictwem systemu e-deklaracje wzrosła do ponad 2 milionów, a w 2013 r. w ten sposób deklaracje wysłało ok. 3,5 miliona osób. W tym roku system e-deklaracje przyjął rekordową liczbę 5 mln 193 tys. 246 elektronicznych PIT-ów.

 

Taka liczba zeznań to także efekt kampanii prowadzonej przez resort finansów promującej rozliczanie się on-line z urzędem skarbowym. Na potrzeby akcji uruchomiono stronę www.szybkipit.pl, stanowiącą bazę wiedzy o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Strona zawierała m.in. informacje o skali podatkowej i limitach odliczeń, broszury informacyjne i formularze podatkowe, tak aby jak najbardziej ułatwić podatnikom złożenie PIT. Od stycznia do kwietnia stronę odwiedziło ponad 324 tys. osób, uzyskując odpowiedź na prawie 6500 pytań zadanych ekspertom za pośrednictwem aplikacji pytaniowej. Całkowita liczba odsłon strony przekroczyła 1 250 tys.

 

Z e-deklaracji korzystają osoby ze wszystkich grup wiekowych. W tym roku najwięcej e-PITów wpłynęło od osób w wieku od 31 do 40 lat. Spory odsetek to jednak osoby w średnim wieku i starsze - podatnicy pomiędzy 41-50 oraz 51-60 rokiem życia stanowią ok. 35 proc. ogółu wszystkich rozliczających się przez Internet, a ponad 8 proc. ogółu zeznań przesłały osoby w wieku 61-70 lat. Kilkadziesiąt tysięcy e-PITów wpłynęło od osób powyżej 80. roku życia.

 

 

INFORMACJA

 

Konsolidacja Procesów Pomocniczych w Administracji Podatkowej  więcej>>>

 

KOMUNIKAT

 

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami dotyczącymi pobierania opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców  więcej>>>

 

INFORMACJA

 

Zmiany w uldze prorodzinnej za 2013r. więcej>>>

 

 

KOMUNIKAT

 

PIT-11 przez Internet

Do końca lutego płatnicy mają obowiązek przesłać do urzędu skarbowego informacje o dochodach swoich pracowników.

Coraz częściej, aby to zrobić, decydują się na skorzystanie z systemu e-Deklaracje. Ta forma składania dokumentów podatkowych gwarantuje bowiem zarówno oszczędność czasu, jak i pieniędzy, szczególnie w przypadku instytucji i przedsiębiorców zatrudniających dużą liczbę pracowników.

 

Statystyki wskazują na coraz powszechniejsze korzystanie z możliwości załatwiania spraw z urzędem skarbowym przez Internet. Drogą elektroniczną mogą być składane między innymi informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Deklaracje w takiej formie przekazywać można nie tylko do urzędów skarbowych, ale także samym pracownikom, co daje dodatkowe oszczędności. To najszybsza, najwygodniejsza, a przede wszystkim bezkosztowa forma rozliczeń z urzędem skarbowym w porównaniu z rozliczeniem w tradycyjnej formie papierowej. W szczególności zyskujemy:

- oszczędność czasu związanego z przygotowaniem i wysyłką dokumentów, w tym pobrania formularzy papierowych, ręcznego wypełniania, podpisów, pieczętowania, kopertowania i wreszcie dostarczenia/wysyłki do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego,

- oszczędność materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania deklaracji,

- oszczędność środków finansowych związanych z opłaceniem wysyłki bądź dostarczeniem deklaracji do właściwych urzędów skarbowych.

Nie kryję, że liczymy, iż wszyscy nasi płatnicy przystąpią do realizacji całości swoich obowiązków właśnie w ten sposób i mamy nadzieję, że każda prężna i nowoczesna firma w  pełni wpisze się w innowacyjne podejście przedsiębiorców do prowadzenia działalności i skorzysta z tak nowoczesnego narzędzia.

Wzrastająca popularność rozliczeń przez Internet to między innymi wynik wprowadzanych nowych ułatwień, dzięki którym system  jest bardziej funkcjonalny i dostępny dla większej liczby podatników. Dotychczasowe doświadczenia pozwala na udoskonalenia, które powodują, że system staje się coraz bardziej przystępny. Ministerstwo Finansów oraz izby i urzędy skarbowe także korzystają z możliwości elektronicznego przesyłania deklaracji. Przez dwa ostatnie lata, jako płatnicy, przesłały one drogą elektroniczną imienne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy swoich pracowników. Także w 2013 r. będą korzystać z tej metody przesyłania deklaracji.

Na stronie www.e-deklaracje.gov.pl na portalu www.finanse.mf.gov.pl są dostępne interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania

 

Zachęcamy do skorzystania z tej formy składania informacji o dochodach.

To się naprawdę opłaca.

INFORMACJA

 

Rozpoczął się okres rozliczenia podatku dochodowego PIT za 2013 r. Podatnicy, którzy rozliczają się ryczałtem (działalność gospodarcza, najem) powinni złożyć zeznanie do końca stycznia. Jest to deklaracja składana na formularzu PIT-28. Natomiast pozostali podatnicy są zobowiązani składać w urzędach skarbowych zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) do 30 kwietnia 2014 r.

 

Wyjątkami są osoby rozliczane przez płatników, które otrzymują PIT-40A z urzędu od organu rentowego (ZUS) lub na swoją prośbę PIT-40 od zakładu pracy. W takim przypadku, co do zasady (w razie złożenia oświadczenia w zakładzie pracy na druku PIT-12), nie trzeba składać w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Natomiast należy pamiętać, że decydując się na taką formę rozliczenia nie będziemy mogli skorzystać z przysługujących nam ulg lub przekazać 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Możemy tego dokonać tylko w przypadku, gdy rozliczamy się samodzielnie.

 

Zeznanie podatkowe składa się według ustalonego wzoru. Podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązuje 5 wzorów zeznań podatkowych. Są to PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. W odniesieniu do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2013 r. wzory te określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. O wyborze odpowiedniego druku zeznania podatkowego decyduje rodzaj uzyskanych dochodów oraz sposób ich opodatkowania.

 

Warto pamiętać, że wszyscy mamy możliwość złożenia PITa przez Internet. Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Co ważne PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A wraz z załącznikami można wysłać przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku popełnienia błędu w formularzu w ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.

 

Deklarację przez Internet możemy złożyć korzystając z darmowego i wygodnego programu. Aplikacja ta dostępna jest na stronie internetowej systemu e-Deklaracje (www.e-deklaracje.gov.pl). Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru. UPO jest traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Złożenie deklaracji przez Internet jest szybkie, proste, wygodne oraz bezpieczne.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce PIT za 2013 rok www.e-deklaracje.gov.pl

  

INFORMACJA

 

Od 1 października 2013 r. ustawodawca znowelizował ustawę o podatku od towarów i usług istotnie rozszerzając zakres przedmiotowy załącznika nr 11 do ww. ustawy, w którym wymienione są towary podlegające odwrotnemu obciążeniu „Reverse charge’.

Należy podkreślić, że do końca września 2013 r. towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu były jedynie odpady przetwarzalne. Natomiast od 1 października 2013 r. w myśl nowych przepisów zobowiązanym do zapłaty podatku będzie nabywca nabywający m.in. wyroby stalowe oraz surowce wtórne z plastiku, gumy, stłuczki szklanej, odpadów z papieru i tektury. Towary te ustawodawca identyfikuje jedynie poprzez Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Jeżeli więc podatnik ma problem z ustaleniem, czy dana czynność będzie polegać opodatkowaniu na zasadzie odwrotnego obciążenia i chce mieć pewność, że podatek będzie rozliczony przez nabywcę, będzie zobowiązany do wystąpienia do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, w celu uzyskania opinii klasyfikacyjnej dotyczącej sprzedawanych/nabywanych towarów. więcej>>>

 

INFORMACJA

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  (Dz. U. z 2013r. poz. 1303).

 

KOMUNIKAT

 

Ministerstwo Finansów  ostrzega przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych  więcej>>>

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu informuje, że Ministerstwo Finansów ani podległe mu organy, w tym urzędy skarbowe, nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za rok 2012 oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza i nie korzystają z takiej formy informowania podatnika o zwrocie nadpłaty. więcej>>>

 

KOMUNIKAT

 

„ZUS ostrzega przed nieuczciwymi agentami pracy tymczasowej”

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w ostatnim czasie odnotował zgłaszane przez płatników składek problemy związane z realizacją zawartych przez nich umów przypominających umowy outsourcingowe. Umowy te miały na celu przejęcie, na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy, pracowników płatnika. Dodatkowo podmiot przejmujący pracowników gwarantował m.in. uzyskanie znacznego upustu liczonego od kosztów ponoszonych przez pracodawcę na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Jednakże występowały przypadki, gdy podmiot przejmujący nie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za zatrudnionych pracowników, co doprowadziło do powstania zaległości na koncie płatnika składek.

 

Pracodawcy zamierzający skorzystać z takiej oferty powinni mieć na uwadze możliwość wystąpienia dla pracodawcy i pracowników negatywnych następstw zawierania umów, które nie spełniają wszystkich warunków określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy. W przypadku, gdy proponowana umowa budzi wątpliwości, wskazane jest zweryfikowanie wiarygodności oraz rzetelności firmy oferującej swoje usługi, np. poprzez sprawdzenie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy też Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

  

KOMUNIKAT

Urząd Skarbowy w Polkowicach ostrzega o  próbach wyłudzenia od przedsiebiorców opłat, związanych z umieszczaniem danych przedsiębiorców w  rejestrach urzędówych (KRS, CEIDG i in.) więcej>>>

KOMUNIKAT

 

Wydziału Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Finansów "W sprawie wnioków o zwrot podatku od wartości dodanej VAT-REF do Luksemburga" więcej>>>

 

INFORMACJA

List otwarty Ministra Andrzeja Parafinowicza w sprawie elektronicznego przekazywania informacji i deklaracji

 

Płatnicy PIT posiadający ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego mają możliwość elektronicznego przekazywania deklaracji i informacji np. PIT-11 lub PIT-8C za pośrednictwem serwisów  www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl

 

 

KOMUNIKAT

Interaktywne formularze w sprawie zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz formularz wniosku/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP-5W)

Naczelnik  Urzędu Skarbowego w Polkowicach uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Podatki – Formularze podatkowe – NIP zamieszczono interaktywne formularze określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 w sprawie zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765) oraz formularz wniosku/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP-5W).

  

KOMUNIKAT

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród klientów

Urzędu Skarbowego w Polkowicach

 

W dniach 15 - 31 maja 2012 r. w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach prowadzone było badanie ankietowe dotyczące oceny działalności administracji podatkowej.

Ocenie poddano następujące kwestie dotyczące działalności urzędu:

1. Ogólne zadowolenie klienta z obsługi podczas wizyty w urzędzie skarbowym.

2. Wiedzę i kompetencję pracowników urzędu skarbowego.

3. Zrozumiałość wypowiedzi pracowników urzędu skarbowego.

4. Kulturę obsługi klienta.

5. Czas oczekiwania na załatwienie sprawy.

6. Dostępność formularzy i druków.

7. Aktualność i zrozumiałość informacji udostępnianych przez urząd skarbowy.

8. Stopień trudności załatwianej sprawy.

Wyniki ankiety wskazują na wysoki poziom satysfakcji klientów Urzędu Skarbowego w Polkowicach, kształtujący się na poziomie 96,33%. Bardzo wysoko klienci Urzędu ocenili obsługę, wiedzę i kompetencje, sposób wypowiedzi oraz kulturę osobistą pracowników.

 

Bardzo dziękujemy za udział w badaniu oraz podzielenie się swoimi opiniami.

 

Zgłoszone opinie i uwagi posłużą do dalszego doskonalenia, jakości obsługi klienta.

 

Sporządził. 13.07.2012 A. Mądra

Umieścił: 13.07.2012 A. Potoniec

  

INFORMACJA

Przed wakacjami - co warto wiedzieć?

 

Transport, nocleg, wizy, waluty, ubezpieczenie – to tylko część spraw, od których zależy powodzenie naszych wakacyjnych planów. O czym warto wiedzieć przygotowując się do urlopu, jakie mamy prawa i gdzie uzyskać pomoc w razie trudności, przypomina Ministerstwo Finansów wraz z innymi instytucjami biorącymi udział w akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć?   czytaj>>>

  

KOMUNIKAT

DZIAŁANIA PROJAKOŚCIOWE

W URZĘDZIE SKARBOWYM W POLKOWICACH

 

W listopadzie 2011 roku po raz pierwszy w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach przeprowadzono samoocenę funkcjonowania urzędu metodą CAF.

 

Metoda CAF polega na przeprowadzeniu samooceny funkcjonowania urzędu według określonych kryteriów i  podkryteriów. Poszczególnym kryteriom przyznana zostaje pewna ilość punktów uzależniona od poziomu spełnienia określonych wymagań – im więcej punktów tym lepiej urząd funkcjonuje w zakresie danego kryterium.

Samooceny przeprowadzane są co pewien czas, np. co rok, co dwa lata. Celem każdej kolejnej samooceny jest udzielenie odpowiedzi na pytania: jak funkcjonuje urząd, czy funkcjonuje coraz lepiej, w których obszarach niezbędne są działania doskonalące itp.

 

Samooceny dokonała grupa osób wyłoniona spośród pracowników urzędu.

 

W wyniku przeprowadzonej samooceny oraz uwzględniając wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród podatników zidentyfikowane zostały obszary, w których należy przeprowadzić działania naprawcze, mające na celu poprawę funkcjonowania urzędu.

 

W obszarze „Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami zidentyfikowano następujące działania doskonalące:

1) celem ułatwienia klientom dotarcia do właściwego pracownika – poprawienie oznakowania urzędu

2) celem wzmocnienia procesu zbliżania do podatników organizowanie spotkań z przedsiębiorcami, bezrobotnymi oraz uczniami szkół ponadgimnazjalnych

 

W obszarze „Społeczne wyniki działalności” wdrożono działania  na rzecz zachowania i poszanowania zasobów, w tym wykorzystania surowców wtórnych oraz ograniczana zużycia prądu i wody.

 

Sporządził:A.Mądra

Umieścił: 29.06.2012 J.Laskowska-Korus

  

INFORMACJA

 

Zwrot nadpłaty z zeznania rocznego

 

Zwrot nadpłaconego podatku dochodowego, o ile nie podlega on zaliczeniu na zaległe i bieżące zobowiązania podatkowe lub zaliczeniu na wniosek podatnika na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych następuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia  zeznania rocznego w urzędzie skarbowym – art. 77 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej.    

 

Powyższa zasada ma zastosowanie do zeznań rzetelnych, wypełnionych zgodnie z ustalonymi wymogami i nie zawierających  błędów i oczywistych pomyłek. 

 

W przypadku skorygowania deklaracji z urzędu, nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, natomiast w przypadku skorygowania deklaracji przez podatnika, w terminie 3 miesięcy od dnia skorygowania deklaracji.

 

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów zwrot nadpłaty otrzymują tylko w formie bezgotówkowej, na wskazany przez nich rachunek bankowy.

Natomiast pozostali podatnicy mają prawo do wyboru między bezgotówkową a gotówkową formą zwrotu podatku.

 

Zwrot nadpłaty w formie bezgotówkowej dokonywany jest na rachunek bankowy wskazany przez podatnika. Zgłoszenia o posiadanych rachunkach bankowych dokonuje się na formularzu ZAP-3.

Zwrot nadpłaty w gotówce może być realizowany w formie przekazu pocztowego.

 

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszona o koszty jej przesyłki.

 

W przypadku, gdy podatnik nie określi formy zwrotu nadpłaty, wówczas osobom, które zgłosiły posiadanie rachunku bankowego nadpłata zostanie zwrócona na podany rachunek, natomiast w pozostałych przypadkach za pośrednictwem poczty.

 

ZACHĘCAMY DO WYBORU FORMY ZWROTU NADPŁATY W POSTACI PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY, GDYŻ JEST TO ZWROT BEZKOSZTOWY I NAJSZYBSZY.

  

 

KOMUNIKAT

 

Ministerstwo Finansów informuje w sprawie ulgi meldunkowej ... http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/14355.html

  

INFORMACJA

 

Informacja prasowa Ministerstwa Finansów: http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/14392.html

  

INFORMACJA

  

Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej informuje, ... czytaj>>>

 

 KOMUNIKAT

  

Profil Zaufany ePUAP więcej>>>

  

INFORMACJA

 

Informacja prasowa Ministerstwa Finansów:   http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/14466.html

  

KOMUNIKAT

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych została umieszczona polska i angielska wersja, przyjętego przez Wspólny Organ nadzorczy Schengen. Przewodnika dotyczącego korzystania z praw dostępu w Systemie Informacji Schengen, który zawiera aktualne informacje o zasadach realizacji prawa dostępu do treści zawartych w SIS w poszczególnych państwach członkowskich Strefy Schengen.

 

Obie wersje językowe przewodnika znajdują się pod następującymi adresami internetowymi:

 

www.giodo.gov.pl/1520025/j/pl  i  www.giodo.gov.pl/263/j/en .

 

KOMUNIKAT

 

Składanie e-deklaracji przez pełnomocnika:

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że w przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest złożenie do urzędu skarbowego w formie papierowej formularza UPL przed przystąpieniem do składania w formie elektronicznej wszystkich deklaracji, w tym informacji PIT -11.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że inaczej niż miało to miejsce w latach ubiegłych, w 2011 r., złożenie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem, nie wymaga złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1).

Uwaga:
Powyższy komunikat nie dotyczy podatników, którzy wcześniej złożyli już takie pełnomocnictwo (UPL) i nie zostało ono odwołane na formularzu OPL.

  

INFORMACJA

 

Wyjaśnienie MF ws. ulgi prorodzinnej na dzieci uczące się lub studiujące do ukończenia 25. roku życia  więcej >>>

  

INFORMACJA

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie  zmiany w VAT-R  więcej>>>

  

KOMUNIKAT

 

UWAGA PODATNICY PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG!!!  więcej>>>

 

KOMUNIKAT dotyczący ABOLICJI PODATKOWEJ

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lipca 2008r.  więcej>>>

KOMUNIKAT

           

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje:

"W związku zprzypadkami pojawiania się w sieciach komórkowych fałszywych informacji owezwaniach podatników do urzędu skarbowego w celu złożenia wyjaśnień, informujemy, że urzędy skarbowe nie dokonują w ten sposób wezwańpodatników. Wiadomości głosowe rozsyłane przez użytkowników sieci komórkowych są nieprawdziwe i nie pochodzą od urzędu skarbowego."

 

KOMUNIKAT

 

Wykładnia Ministra Finansów, dotycząca korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia nabytych towarów. - WIĘCEJ >>

 

KOMUNIKAT 

 

Informacja dotycząca potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb podatku od towarów i usług - znajduje się tutaj

 

INFORMACJA 

 

DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE HANDLU ZŁOMEM LUB OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH PODJĄĆ TAKĄ DZIAŁALNOŚĆ - znajduje się tutaj

 

KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo (art. 8 ust.1 ustawy).

 

Należną opłatę skarbową podmioty, o których mowa w art. 4 mogą uiścić w kasie Urzędu Gminy Polkowice ul. Rynek 1 czynnej w godzinach 800-1500 lub na niżej wymieniony rachunek bankowy (w formie przelewu lub bezprowizyjnej wpłaty gotówkowej) Urzędu Gminy Polkowice:

 

                     PKO BP SA Oddział I w Polkowicach ul. Rynek 38, 59-100 Polkowice

                           02 1020 3017 0000 2702 0166 6270

               

 

Zgodnie z w.w ustawą zniesiono obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników do podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela.