Urząd Skarbowy w Polkowicach
 


Jesteś 429840 gościem od 09.03.2006
Data aktualizacji: 14.09.2015
                                                 

Nowe strony BIP izb i urzędów skarbowych !

Nowa strona internetowa Urzędu Skarbowego w Polkowicach

www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-polkowicach

 

 

Witamy w serwisie internetowym Urzędu Skarbowego w Polkowicach 

budynek urzędu

 

 

Adres urzędu: 
              59-100 Polkowice

               ul.Zachodnia 10

 

Godziny pracy urzędu:
               w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 730 do 1530 
               w środy: od 730 do 1800

 

 

Telefony: 
              informacja 76 74-61-300

              sekretariat 76 74-61-301

                          fax 76 74-61-305

 E-mail: us0234@ds.mofnet.gov.pl

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach uprzejmie informuje, że egzekucję administracyjną w stosunku do mieszkańców powiatu polkowickiego prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie - adres skrzynki podawczej: /3d11qa1dm7/SkrytkaESP  

                                                                                                      

A K T U A L N O Ś C I :

 

             

 

Nowe strony BIP izb i urzędów skarbowych !

Nowa strona internetowa Urzędu Skarbowego w Polkowicach

www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-polkowicach

 

Ministerstwo Finansów wraz z izbami skarbowymi uruchomiło nowe podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) izb i urzędów skarbowych. 416 nowych stron internetowych - 16 izb skarbowych, 380 urzędów skarbowych, 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.Już można korzystać z nowych stron internetowych izb i urzędów skarbowych.

Przygotowane strony mają nową szatę graficzną i ujednoliconą w skali całego kraju strukturę. Strony BIP poszczególnych izb skarbowych zawierają informacje dotyczące izby i podległych jej urzędów skarbowych. Zawierają informacje na temat organizacji i działalności Administracji Podatkowej, informacje ogólne oraz wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczące danej jednostki.

Wdrożenie nowych stron BIP ma na celu łatwiejsze dotarcie do informacji na stronach izb i urzędów skarbowych. Aby to osiągnąć ujednoliciliśmy struktury i wygląd stron izb i urzędów skarbowych. Wygląd stron jest zgodny z identyfikacją wizualną resortu finansów. Strony jednostek Administracji Podatkowej są zintegrowane, dzięki czemu funkcjonują tożsame rozwiązania organizacyjne i techniczne, dotyczące redagowania i administrowania stronami. Zakres nadzoru i koordynacji zawartości stron urzędów przez izby jest taki sam we wszystkich województwach.

Główne elementy menu strony BIP to:

- wiadomości i aktualności,
- organizacja i działalność,
- sposób załatwiania spraw,
- informacje podatkowe,
- ogłoszenia (zamówienia publiczne, oferty pracy, zbędne i zużyte środki trwałe, szkolenia dla podatników),
- informacje kontaktowe,
- odnośniki do stron BIP podległych urzędów skarbowych izbie. 

Dla zachowania spójności informacji, wybrane zakładki stron izb i urzędów skarbowych prowadzą do informacji na stronach Ministerstwa Finansów. Rozwiązanie pozwala na integrację treści na stronach Ministerstwa i jednostek podległych. Strony posiadają własne adresy o zestandaryzowanej nazwie - nazwa miasta połączona z domeną apodatkowa.gov.pl. 

Adres nowej strony BIP Urzędu Skarbowego w Polkowicach (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

Mamy nadzieję, że nowe strony spełnią Państwa oczekiwania i staną się chętnie wykorzystywanym narzędziem nowoczesnej administracji przyjaznej klientom i obywatelom. Jednocześnie pragniemy poinformować, że prace nad stronami trwają, są one ciągle udoskonalane.

 

 

KOMUNIKAT

 

Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)

 

 

Od 15 maja 2015 r. w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze wdrożony zostanie pilotażowy program Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej (KTI AP) o numerze telefonu 800 807 007 oraz skrzynka poczty elektronicznej powiadom_podatki@mf.gov.pl , mający na celu scentralizowanie przyjmowania od obywateli informacji na temat naruszeń przepisów prawa podatkowego i opinii dotyczących funkcjonowania Administracji Podatkowej. Informacje te przyjmowane przez Izbę Skarbową w Zielonej Górze będą następnie przekazywane, za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, do jednostek właściwych do podjęcia działań.

 

Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00.

 

Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

 

Ulotka "Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej".pdf

 

Informacja dotycząca Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej.pdf 

 

INFORMACJA

 

Ruszył ogólnopolski program edukacyjny Ministerstwa Finansów

„Finansoaktywni. Misja: Podatki” to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Czym są podatki, dlaczego należy je płacić? Co z tego mamy? To tylko niektóre z pytań, na które pozwala uzyskać odpowiedź projekt Ministerstwa Finansów.

Zagadnienie edukacji finansowej społeczeństwa zyskuje coraz większe znaczenie na świecie, co wynika przede wszystkim z dynamicznego rozwoju rynków finansowych w ostatnich kilkunastu latach. Edukacja finansowa przynosi wiele korzyści konsumentom, społeczeństwu i gospodarce. Ministerstwo Finansów realizując szereg akcji edukacyjno-informacyjnych w ostatnim czasie stawia głównie na edukację młodych obywateli.

- Z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów wynika, że dla połowy Polaków płacenie podatków jest obowiązkiem obywatelskim („państwo potrzebuje moich pieniędzy”), natomiast dla 1/3 jest to przykry obowiązek („nie rozumiem po co je płacę”). Dlatego postanowiliśmy edukować naszych młodych Obywateli i informować ich na co przeznaczane są podatki. Mój gorący apel do wszystkich nauczycieli: Zadbajmy wspólnie o edukację finansową młodego pokolenia! – mówi wiceminister finansów i pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna.

 

Edukujmy młodych!

Program ma na celu pokazanie w prosty sposób relacji pomiędzy płaceniem podatków
a finansowaniem przez państwo podstawowych działań, takich jak edukacja, budowa dróg czy zapewnienie bezpieczeństwa. Przekazana w tej formie wiedza ukształtuje wśród młodzieży świadomość podatkową, wyjaśni istotę i potrzebę płacenia podatków, a także płynące z tego korzyści. Projekt jest też narzędziem, które może ułatwić nauczycielom dydaktykę tej pozornie niełatwej dziedziny dzięki atrakcyjnym materiałom edukacyjnym. Zdobyte umiejętności pozwolą uczniom na podejmowanie w przyszłości racjonalnych decyzji, które pomogą im odnieść sukces w życiu zawodowym.

 

Jak dołączyć do programu?

Zgłoszenie do programu jest bardzo proste. Wystarczy, że nauczyciel gimnazjum wypełni formularz na stronie internetowej www.finansoaktywni.pl. Już w ciągu kilku dni na adres szkoły zostaną dostarczone bezpłatne materiały edukacyjne opracowane przez grono specjalistów. Otrzymany materiał dydaktyczny opisuje zagadnienia podatkowe w sposób przystępny i atrakcyjny dla gimnazjalistów, tak aby pomóc im zrozumieć wszystkie zagadnienia z tej dziedziny. Zestaw zawiera: scenariusz lekcji „Poznaj podatki, kojarz korzyści” dla nauczyciela, prezentację oraz animowany film edukacyjny, karty do gry edukacyjnej oraz portfele z logotypem programu. Zdobytą w ten sposób wiedzę można wykorzystać przy przygotowywaniu zadania na konkurs organizowany w ramach programu, a z otrzymanych materiałów korzystać w kolejnych latach.

 

Konkurs „Poznałem podatki, kojarzę korzyści”

W ramach programu zapraszamy do udziału w  konkursie, w którym szkoły mają szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród. Wystarczy, że trzyosobowy zespół uczniów przygotuje pisemną pracę konkursową pod tytułem „Poznałem podatki, kojarzę korzyści”, a następnie na jej podstawie przeprowadzi debatę konkursową. Relacje z debaty oraz pracę przygotowaną przez uczniów nauczyciel załącza do formularza konkursowego dostępnego na stronie programu: www.finansoaktywni.pl.

 

Nagrody dla Finansoaktywnych!

Nagrodą główną jest dwudniowa wycieczka do Warszawy dla 16 zwycięskich zespołów z wybranych szkół, podczas której zwycięzcy odwiedzą między innymi Sejm RP oraz Ministerstwo Finansów. Członkowie najlepszego zespołu otrzymają tablety, a pozostali uczestnicy zestawy specjalnie przygotowanych upominków. Nagrody trafią również do opiekunów zespołów – 16 nauczycieli zwycięskich zespołów otrzyma tablety.

 

Dołącz do Finansoaktywnych! Aby dowiedzieć się więcej o projekcie oraz zapoznać się materiałem edukacyjnym programu wystarczy odwiedzić stronę www.finansoaktywni.pl.

 

***************

„Finansoaktywni. Misja: Podatki” to program edukacyjny organizowany i finansowany przez Ministerstwo Finansów. Jego misją jest przekazanie gimnazjalistom wiedzy z zakresu podatków.

Projekt przybliża również istotę i potrzebę płacenia podatków. Ponadto wyjaśnia przyszłym podatnikom, sens płacenia podatków i płynące z tego korzyści.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Aktualny stan realizacji zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego za rok 2014 więcej>>>

 

KOMUNIKAT

 

PŁATNIKU

Pozostało niewiele czasu do złożenia informacji PIT-11 więcej>>>

 

 

KOMUNIKAT

 

Podatniku CIT

Od 01.01.2015r. zmiany w sposobie przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych. więcej>>>

 

KOMUNIKAT

 

 

„Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”

 

Ruszyła kampania społeczna „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz". Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. „chwilówek", oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa.

Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. więcej>>>

 

INFORMACJA

 

Zmiany w zasadach składania PIT-11, PIT-8C i PIT-40 do urzędów skarbowych w związku ze zmianami ustawy z dnia 26 września 2014r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563) więcej>>>

 

KOMUNIKAT

 

NIE OTRZYMAŁEŚ PARAGONU
ZADZWOŃ POD NR TELEFONU 76 74-61-340, 76 74-61-341, 694-322-611,
LUB WYŚLIJ INFORMACJĘ POD ADRES E-MAIL us0234kp@ds.mofnet.gov.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach uprzejmie informuje,
że pod numerami telefonu 76 74-61-340, 76 74-61-341, 694-322-611
pod którym można zgłaszać wszystkie przypadki związane
z niewydawaniem paragonów przez sprzedawców.
Informację można również przekazać na adres e-mail
us0234kp@ds.mofnet.gov.pl.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach informuje,
że z faktu otrzymania paragonu wynikają poniższe korzyści:
- ułatwienia złożenia reklamacji,
- możliwość porównania cen,
- wspieranie uczciwej konkurencji,
- uzyskanie pewności, że nie zostało się oszukanym,
- zmniejszenie szarej strefy.

 

 

KOMUNIKAT

Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty

Służba Celna ostrzega przed oszustami, którzy próbują wyłudzić pieniądze od obywateli. Oszuści rozsyłają fałszywe wezwania do wpłacania na wskazane konto kwoty 150 złotych, jako kary za zakup nielegalnego tytoniu.
 
Na wezwaniach widnieje podrobiona pieczęć Izby celnej w Rzepinie. Konto jest fałszywe i nie należy do Izby Celnej w Rzepinie (prawidłowy numer konta zawsze można znaleźć na stronie internetowej izby). Dyrektor izby natychmiast złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.
Izba Celna w Rzepinie uruchomiła specjalny numer telefonu (95 75 09 243), gdzie każda osoba zaniepokojona nagłym wezwaniem do wpłacenia należności może zgłosić ten fakt i uzyskać pełną informację. Obywatele mogą się także kontaktować w tej sprawie drogą mailową na adres: ic.rzepin@rze.mofnet. gov.pl

Fałszywe wezwania
Od wtorku (22 lipca) do Izby Celnej w Rzepinie zgłaszają się mieszkańcy z terenu całej Polski zaniepokojeni nagłymi wezwaniami. Ktoś podszywając się pod nieistniejący Dział Przestępczości Podatkowej w Rzepinie wzywa pisemnie do dobrowolnego poddania się karze lub żąda stawienia się w „urzędzie celnym w Rzepinie" lub wpłacenia na wskazane konto kwoty 150 zł, co ma spowodować „zakończenie czynności dochodzeniowych".

To oczywiste oszustwo
Służba Celna nigdy nie zwraca się do obywateli z żądaniem wpłaty bez przeprowadzenia niezbędnych i wymaganych prawem czynności.
Pierwszym krokiem w postępowaniu w przypadkach naruszeń prawa jest wszczęcie postępowania, później przesłuchanie i przedstawienie zarzutu (precyzyjnie określone naruszenie prawa, tj. na czym polega czyn zabroniony), a dopiero na samym końcu następuje wniosek o ukaranie sprawcy.
Fałszywe wezwania nie mają także obowiązkowo umieszczanych w rzeczywistych pismach urzędowych takich elementów jak: precyzyjnie wskazany w nagłówku pisma adresat czy podpis organu wysyłającego pismo ze wskazaniem osoby reprezentującej organ, jej funkcji i stopnia służbowego.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Ruszyła kolejna akcja „Weź paragon”

 

Pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon" w całym kraju ruszyła kolejna, letnia edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców.
Podobnie jak w latach ubiegłych, będą przeprowadzane kampanie informacyjno-edukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych.
W akcji wezmą udział zarówno urzędy skarbowe jak i urzędy kontroli skarbowej.

   Wyjazdy urlopowe sprzyjają zakupom zarówno drobnych pamiątek, jak i tych o wyższej wartości. Aby zakupy pozostały w pamięci jako przyjemny akcent letniego wypoczynku, warto pamiętać o zabraniu paragonu za kupiony towar. Paragon z kasy fiskalnej jest jedynym dowodem pozwalającym na ewentualną reklamację towaru lub jego zwrot. Dlatego też warto pamiętać o zachowaniu paragonu lub w przypadku, gdy sprzedawca go nie wydrukuje, poprosić o jego wydanie. Gdy nie otrzymaliśmy paragonu od sprzedawcy, powinniśmy to zgłosić do urzędu skarbowego lub urzędu kontroli skarbowej. Rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej gwarantuje, że handlujący odprowadza należny podatek do budżetu Państwa a nie do własnej kieszeni. Jest to niezbędny warunek do tworzenia uczciwej konkurencji.

 

PAMIĘTAJ !!! Biorąc paragon:
1. ułatwiasz sobie złożenie reklamacji,
2. masz możliwość porównywania cen,
3. wspierasz uczciwą konkurencję,
4. masz pewność, że nie zostałeś oszukany,
5. zmniejszasz szarą strefę.

 

 

KOMUNIKAT

 

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  CRP KEP służy:

 

1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

 

  a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

 

  b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 

 

2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

 

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

 

 

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie  ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Przypominamy - wpis do CEIDG wolny od opłat !

 

 

Urząd Skarbowy w Polkowicach  informuje i zaleca ostrożność wobec stale pojawiających się ofert odpłatnych wpisów do rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013, poz. 672 j.t. ) wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są wolne od opłat. Wobec czego wszelkie wezwania z firm komercyjnych do uiszczenia opłat za wpis do CEIDG nie mają związku z prowadzonym pod tą nazwą przez Ministra Gospodarki publicznym rejestrem przedsiębiorców i dotyczą prywatnych baz danych o przedsiębiorcach administrowanych przez te podmioty.

 

 

 

INFORMACJA

 

Konsolidacja Procesów Pomocniczych w Administracji Podatkowej  więcej>>>

 

KOMUNIKAT

 

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami dotyczącymi pobierania opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców  więcej>>>

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Ministerstwo Finansów  ostrzega przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych  więcej>>>

 

 

KOMUNIKAT

 

„ZUS ostrzega przed nieuczciwymi agentami pracy tymczasowej”

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w ostatnim czasie odnotował zgłaszane przez płatników składek problemy związane z realizacją zawartych przez nich umów przypominających umowy outsourcingowe. Umowy te miały na celu przejęcie, na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy, pracowników płatnika. Dodatkowo podmiot przejmujący pracowników gwarantował m.in. uzyskanie znacznego upustu liczonego od kosztów ponoszonych przez pracodawcę na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Jednakże występowały przypadki, gdy podmiot przejmujący nie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za zatrudnionych pracowników, co doprowadziło do powstania zaległości na koncie płatnika składek.

 

Pracodawcy zamierzający skorzystać z takiej oferty powinni mieć na uwadze możliwość wystąpienia dla pracodawcy i pracowników negatywnych następstw zawierania umów, które nie spełniają wszystkich warunków określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy. W przypadku, gdy proponowana umowa budzi wątpliwości, wskazane jest zweryfikowanie wiarygodności oraz rzetelności firmy oferującej swoje usługi, np. poprzez sprawdzenie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy też Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

  

KOMUNIKAT

Urząd Skarbowy w Polkowicach ostrzega o  próbach wyłudzenia od przedsiebiorców opłat, związanych z umieszczaniem danych przedsiębiorców w  rejestrach urzędówych (KRS, CEIDG i in.) więcej>>>

KOMUNIKAT

 

Wydziału Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Finansów "W sprawie wnioków o zwrot podatku od wartości dodanej VAT-REF do Luksemburga" więcej>>>

 

INFORMACJA

List otwarty Ministra Andrzeja Parafinowicza w sprawie elektronicznego przekazywania informacji i deklaracji

 

Płatnicy PIT posiadający ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego mają możliwość elektronicznego przekazywania deklaracji i informacji np. PIT-11 lub PIT-8C za pośrednictwem serwisów  www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl

 

 

KOMUNIKAT

Interaktywne formularze w sprawie zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz formularz wniosku/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP-5W)

Naczelnik  Urzędu Skarbowego w Polkowicach uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Podatki – Formularze podatkowe – NIP zamieszczono interaktywne formularze określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 w sprawie zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765) oraz formularz wniosku/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP-5W).

  

  

INFORMACJA

 

Zwrot nadpłaty z zeznania rocznego

 

Zwrot nadpłaconego podatku dochodowego, o ile nie podlega on zaliczeniu na zaległe i bieżące zobowiązania podatkowe lub zaliczeniu na wniosek podatnika na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych następuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia  zeznania rocznego w urzędzie skarbowym – art. 77 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej.    

 

Powyższa zasada ma zastosowanie do zeznań rzetelnych, wypełnionych zgodnie z ustalonymi wymogami i nie zawierających  błędów i oczywistych pomyłek. 

 

W przypadku skorygowania deklaracji z urzędu, nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, natomiast w przypadku skorygowania deklaracji przez podatnika, w terminie 3 miesięcy od dnia skorygowania deklaracji.

 

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów zwrot nadpłaty otrzymują tylko w formie bezgotówkowej, na wskazany przez nich rachunek bankowy.

Natomiast pozostali podatnicy mają prawo do wyboru między bezgotówkową a gotówkową formą zwrotu podatku.

 

Zwrot nadpłaty w formie bezgotówkowej dokonywany jest na rachunek bankowy wskazany przez podatnika. Zgłoszenia o posiadanych rachunkach bankowych dokonuje się na formularzu ZAP-3.

Zwrot nadpłaty w gotówce może być realizowany w formie przekazu pocztowego.

 

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszona o koszty jej przesyłki.

 

W przypadku, gdy podatnik nie określi formy zwrotu nadpłaty, wówczas osobom, które zgłosiły posiadanie rachunku bankowego nadpłata zostanie zwrócona na podany rachunek, natomiast w pozostałych przypadkach za pośrednictwem poczty.

 

ZACHĘCAMY DO WYBORU FORMY ZWROTU NADPŁATY W POSTACI PRZELEWU NA RACHUNEK BANKOWY, GDYŻ JEST TO ZWROT BEZKOSZTOWY I NAJSZYBSZY.

  

  

INFORMACJA

  

Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej informuje, ... czytaj>>>

 

 KOMUNIKAT

  

Profil Zaufany ePUAP więcej>>>

  

  

KOMUNIKAT

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych została umieszczona polska i angielska wersja, przyjętego przez Wspólny Organ nadzorczy Schengen. Przewodnika dotyczącego korzystania z praw dostępu w Systemie Informacji Schengen, który zawiera aktualne informacje o zasadach realizacji prawa dostępu do treści zawartych w SIS w poszczególnych państwach członkowskich Strefy Schengen.

 

Obie wersje językowe przewodnika znajdują się pod następującymi adresami internetowymi:

 

www.giodo.gov.pl/1520025/j/pl  i  www.giodo.gov.pl/263/j/en .

 

KOMUNIKAT

 

Składanie e-deklaracji przez pełnomocnika:

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że w przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest złożenie do urzędu skarbowego w formie papierowej formularza UPL przed przystąpieniem do składania w formie elektronicznej wszystkich deklaracji, w tym informacji PIT -11.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że inaczej niż miało to miejsce w latach ubiegłych, w 2011 r., złożenie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem, nie wymaga złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1).

Uwaga:
Powyższy komunikat nie dotyczy podatników, którzy wcześniej złożyli już takie pełnomocnictwo (UPL) i nie zostało ono odwołane na formularzu OPL.

  

INFORMACJA

 

Wyjaśnienie MF ws. ulgi prorodzinnej na dzieci uczące się lub studiujące do ukończenia 25. roku życia  więcej >>>

  

INFORMACJA

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie  zmiany w VAT-R  więcej>>>

  

KOMUNIKAT

 

UWAGA PODATNICY PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG!!!  więcej>>>

 

KOMUNIKAT dotyczący ABOLICJI PODATKOWEJ

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lipca 2008r.  więcej>>>

KOMUNIKAT

           

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje:

"W związku zprzypadkami pojawiania się w sieciach komórkowych fałszywych informacji owezwaniach podatników do urzędu skarbowego w celu złożenia wyjaśnień, informujemy, że urzędy skarbowe nie dokonują w ten sposób wezwańpodatników. Wiadomości głosowe rozsyłane przez użytkowników sieci komórkowych są nieprawdziwe i nie pochodzą od urzędu skarbowego."

 

 

INFORMACJA 

 

DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE HANDLU ZŁOMEM LUB OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH PODJĄĆ TAKĄ DZIAŁALNOŚĆ - znajduje się tutaj

 

KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. tj. z 2014r.  poz. 1628 z późn. zm.) zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo (art. 8 ust.1 ustawy).

 

Należną opłatę skarbową podmioty, o których mowa w art. 4 mogą uiścić w kasie Urzędu Gminy Polkowice ul. Rynek 1 czynnej w godzinach 800-1500 lub na niżej wymieniony rachunek bankowy (w formie przelewu lub bezprowizyjnej wpłaty gotówkowej) Urzędu Gminy Polkowice:

 

                     PKO BP SA Oddział I w Polkowicach ul. Rynek 38, 59-100 Polkowice

                           02 1020 3017 0000 2702 0166 6270

               

 

Zgodnie z w.w ustawą zniesiono obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników do podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela.